Tristès

Lapli ap tonbe nan kè m,
men li paka koule nan je m…
Se zantray mwen k ap rache!

©Jean Dany Joachim


 
Designer/webmaster: Kristophe Diaz
 
Coordinator: Jean-Dany Joachim