Timtim Bwachèch

Yo rele m ti wòch.
Ti grenn tou piti,
Nan mitan sab.
Moun pase,
Moun pa wè m.
Yo pile pye m,
Yo pa gade.
Se nan mitan diri,
M pran sant grès.

Si m te pikan kwenna
Ala tetanòs m ta bay.


©Jean Dany Joachim


 
Designer/webmaster: Kristophe Diaz
 
Coordinator: Jean-Dany Joachim