Souvni
(Pou Cassandre)

Jodi a sanzatann
Kè m bat sou non w
Enpi gòj mwen sere

Yon kokad lapenn
Yon fisèl chagren
Fil zariyen
Nan lalwèt mwen

M sonje w k ap souri
M sonje vwa w
M sonje w ka p ri

©Jean Dany Joachim


 
Designer/webmaster: Kristophe Diaz
 
Coordinator: Jean-Dany Joachim