Senkyèm Avni
(Pou Ika)

Nan papòt Senkyèm avni
Anba yon ponp gazolin ‘Shell’
Si w pase ou wè on fanm andezaj
Tèt grizonnen, bra pandye
Si w wè je l ap chache lwen lwen
Tankou l anvi wè kot lavi fini
Si w wè popyè l anvi fèmen
Pòtre solèy k al kouche anvan lè l
Si bouch li bat ou pa tande anyen
Si w ta wè l pati
San l pa konn ki bò l ap fè
Enpi si w tande l pouse yon rèl
Yon lòt rèl, ak yon lòt rèl
Pa prese detounen je w
Piga w kouri rele moun fou…
Nan Syenkyèm avni Bòlòs
Nan yon ti kay ble kat pyès
Lavi pase l pa gad dèyè…

©Jean Dany Joachim


 
Designer/webmaster: Kristophe Diaz
 
Coordinator: Jean-Dany Joachim