Pou Lalin

Nou patko menm kontre
Lò nanm nou t ap kase randevou
Se dèyè do n
Yo mare konplo
Mete nou anba kòd
Pou souf nou
Ki bat menm jan…

Pou di se yon malè
Osnon se ta bonè
Si chimen nou kwaze
Kote lavi fè fon !!


©Jean Dany Joachim


 
Designer/webmaster: Kristophe Diaz
 
Coordinator: Jean-Dany Joachim