Pa Gade Sou Figi m
(Pou Lobo)

Pa gade sou figi m
Pou di m ou wè fon kè m
M se yon moun konsa
Ki kase pari ak lavi
Men kip a vle pèdi
Jwa pa m tristès pa m
Pa gen papò sou po figi m
Lò m pran kou m santi l
Lè m bay lavi yon chout
M fout santi l tou
M se yon moun konsa
Ki pa konn kilè m kòmanse
Nonplis tou
Sa mèt fini nenpòt kilè
Men, m vle sèten
M sansib
Sou sa mwen kwè
Sa mwen santi
M se yon moun konsa
Ki pa leve nan mo, sèten
Lò m rete m pèdi mo
Men tout fyèl mwen se ze mo
Pou lalin nouvèl
M se yon moun konsa
Pa gade sou figi m
Pou di m ou wè fon kè m…


©Jean Dany Joachim


 
Designer/webmaster: Kristophe Diaz
 
Coordinator: Jean-Dany Joachim