Leta


Onè leta
Respè leta
Chapoba leta
Jouk atè leta
Pou toutan leta
Chita
Chita chita w leta
Jouk kilè leta?
Ou pa ret ak moun leta
Ou pa dwe moun leta
Ou pa dwe pèsonn leta
M mèt pale leta?
Souple leta
De mo leta
Kisa m ka di leta?
Mèsi
Mèsi anpil leta
Wi lita
Kilè leta?
Avozòd leta
Lajounen tou leta?
Oke leta
Pouki leta?
O eskize leta
Fè pa m leta
M fè kwa leta
Jamè leta
Jouk m al anba tè leta
Non leta
Pa gen dezòd leta
Anpil diskou leta
Bravo leta
Yo kontan leta
Ki mele w leta
Ou gen pouvwa leta
Anpil jistis leta
Fizi leta
Mitrayèt leta
Lafimen leta
Baton leta
Yo kanpe leta
Ya chita leta
Men wi leta
M tande leta
Ou nan konplo leta
Janbe fil leta
Panzou leta
Paspò leta
Kamouflay leta
Se vre wi leta
Men non leta
Pa mare min ou leta
Se demokrasi leta
Yo dwe pale leta
Jisteman leta
Yo gen dwa sa leta
Se pitit kay leta
Pa gen bosal leta
Pa fè sa leta
Lage rara leta
Manje chè leta
Pran san ou leta
Pa fè erè leta
Wa pike leta
Pa manyen m leta
Ou gen fanmi leta
Tan pare leta
Li twò ta leta
De may
De may leta
M bouke atò
Konprann ou leta
M pat manje pwa leta
M fout granmoun leta
M ka anraje leta
Pran men ou leta
Pa gen tire leta
Debride m leta
Abi
Abi leta
Souple leta
Bèl gason leta
Dakò leta
Se sa leta
Oke leta
Yas leta
Kalma leta
Doula leta
Dou
Tyoule kò w leta
Fwenk


©Jean Dany Joachim


 
Designer/webmaster: Kristophe Diaz
 
Coordinator: Jean-Dany Joachim