Kat Chèz

Anba yon bout galeri
Kat chèz chita, y ap tann

Kat chèz tou pare
Yo chita san pale
Kat chèz lespwa
K ap tann bouda

Kat chèz kòtakòt
Ki konn fasafas
Kat chèz pote chay
Chay fatig pyepoudre
Kat chèz tretman

Kat chèz k ap gade
Lavi k ap file
Kat chèz silans
Kat chèz k ap tann
Pou pann lapawòl

Anba on bout galeri
Kat chèz yo chita, y ap tann.


©Jean Dany Joachim


 
Designer/webmaster: Kristophe Diaz
 
Coordinator: Jean-Dany Joachim