Jeneral Solèy

Solèy la chita
sou tèt peyi a
san di yon mo
li tande tout retay sekrè
l ap gade tout fo kout zo...

pasan pa kavayon
jouk mache tèt bèf
Solèy la bay
san patipri
li klere chato lajan
li chofe tonèl dezespwa.


©Jean Dany Joachim


 
Designer/webmaster: Kristophe Diaz
 
Coordinator: Jean-Dany Joachim