Dlo Nan Je
(Pou Nono)

Ti gason
Apa dlo nan je w !
Men letan mare min ni
Nan kòmansman mwad me
Lanmou janbe lanmè,
Se pa vole gagè
Kite boujon dèyè.
Lespwa kase randevou
Nan premye flè sole
Lamitye jwe kaminizye
Sou ze ki poko kouve
Lavolonte byen kontwole

Ti gason
Pase men nan je w
Pa kite dlo je w
Kontre ak bwadchèn.
Kannal lavi kreve
San pyese
Bisantnè vant pase
Mòn nelyo vonmi fyèl
Yon kachimbo marasa
Pou neye
Sa ki twòp pou je

Ti gason
Pase men nan je w
Dènye kou sonnen
Anba ti vant lannwit
Pa kite labrenn fèmen w
Tonèl la ap konsonmen
Nan mitan lavalas
Ti gason apa dlo nan je w
Ti gason fwenk
Pase men nan je w tande…


©Jean Dany Joachim


 
Designer/webmaster: Kristophe Diaz
 
Coordinator: Jean-Dany Joachim