Deloryòm
(Pou Tatane)

M ta renmen
Gen yon jaden
Yon jaden nan mitan paradi
Yon jaden moun
Yon jaden bèl flè
Yon jaden fanm
Yon jaden
Fanm tout koulè
Tout nasyon
Yon jaden
Pòm dous
Pou m mache triye
Manje
Goute
Souse
Fè tòtòt
Bèl ti tete zetwal
Tete pwent file
Tete ti boul
Tete sapoti
Tete ti zwazo
Tete kenèp
Tete souke
Tete dyakout
Bèl tete mazonbèl
Tete mango kòn
Yon jaden makòn plezi
San jalouzi

©Jean Dany Joachim


 
Designer/webmaster: Kristophe Diaz
 
Coordinator: Jean-Dany Joachim