Deblozay Nan Lesyèl

Yèswa nan mitan lannwit
Solèy la pran kouri
Kè lalin kase
Li pati kat pye gaye
Zetwal yo pran sant malè
Yo tout kraze rak
Sikilasyon bloke
Nan tout koridò selès
Aksidan tribòbabò
Farinay zetwal,
Zenglen solèy ak lalin
Tounen boukan dife
Anlè a konsonmen kat kwen
Kretyen latè an sispan
Promès dènye jou a nan pasay…

©Jean Dany Joachim


 
Designer/webmaster: Kristophe Diaz
 
Coordinator: Jean-Dany Joachim