Atis Titis
(Pou fèt Titus)

Lami Titis
Se fopaplis
Fizik li jis
Kou lajistis
Nan ti malis
Se yon atis
Espesyalis
Ri nan koulis
Li se bofis
Bòs previlis
Gwo arivis
Toutan k nan vis
Pou l gen piplis
Pase piplis
Atis Titis
Chaje kapris
Li pè polis
Kou sifilis
Si l ta minis
Pa tap gen pis
Sou nat atis
Atis Titis se fopaplis
Bòn fèt Titis

©Jean Dany Joachim


 
Designer/webmaster: Kristophe Diaz
 
Coordinator: Jean-Dany Joachim