Anvi

M anvi file w
Pou toutan
M anvi renmen w
Jouk ou renmen m

M anvi pati avè w
Nan yon lòt lavi
M anvi senyen w
M ta bwè tout dlo w

M anvi gade w nan je
Jouk ou wè kè w
M anvi wè w k ap dòmi
M anvi tande w k ap ri

M anvi kite w mòde m
Nan tout kò m
M anvi w tounen lavyèj
K ap pise lapli sou tèt mwen

M anvi wwwwwwwwwwww


©Jean Dany Joachim


 
Designer/webmaster: Kristophe Diaz
 
Coordinator: Jean-Dany Joachim