Ala Malè

Ala malè
pou manman
k ap antere pitit!

Kisa m ye
pou m ta di lavi
sa pou l fè?


©Jean Dany Joachim


 
Designer/webmaster: Kristophe Diaz
 
Coordinator: Jean-Dany Joachim